Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Projecten

Hand to Hand Kairaba School

De stelling is "geen scholing, geen toekomst" . Daarom is onze hoogste prioriteit dan ook het waarborgen van de continuïteit van de Hand to Hand Kairaba school en het verzorgen van goed onderwijs voor 150 kinderen.

Het besef dat vrouwen de “backbone”van de samenleving zijn en dat zij door een kwalitatieve opleiding de vicieuze cirkel van armoede, onderdrukking en gebrekkig leven kunnen doorbreken wordt steeds groter.

Wat hulpverlening betreft leert de ervaring dat kansarme jongeren tussen 14 en 24 jaar veelal tussen wal en het schip vallen. Vele jongeren in Gambia zijn analfabeet en hebben niet de kans gehad om naar school te gaan. De kleren die ze aan hebben is dikwijls het enige wat ze hebben.

,

Farafenni ligt ongeveer in het midden van Gambia. Stichting Hand to Hand ondersteunt hier het AFPRC ziekenhuis. Tijdens een bezoek aan het ziekenhuis werden we door het management uitgenodigd voor een kijkje te nemen, in een nabij gelegen dorp, bij een vrouwenproject in de problemen.

Gambia transport Farafenni

Farafenni ligt ongeveer in het midden van Gambia. In Farafenni is een ziekenhuis gebouwd dat een verzorgingsgebied van zowat 30.000 mensen omvat. Het gebouw staat er… er is medisch geschoold personeel, maar… het ontbreekt hen zowat aan alle hulpmiddelen die nodig zijn.

Kay's nursery school Sanschaba

Stichting Hand to Hand heeft Kay's Nursery school in Sanschaba ondersteund. De scholen in Gambia zijn nauwelijks te vergelijken met scholen in Nederland.

KCAC Kanuma Batik

Aan de noordzijde van de Gambia rivier in het plaatsje Kanuma, heeft de stichting in samenwerking met een een groep jongeren een Cultural Art centre opgezet. Het centrum heeft als doel om de traditionele Gambiaanse Kunst en Cultuur voort te laten leven voor zowel de Gambiaan als voor de toerist.

Boys voor werkplaats

In december 2007 is de timmerwerkplaats is van start gegaan. Het is een initatief van 4 jongeren welke de vakopleiding "houtbewerking" hebben afgerond. De stichting heeft hen de opdracht verstrekt tot het maken van extra schoolmeubels, voor Hand to Hand Kairabaschool in Yuna.

Naaiatelier

In februari 2000 hebben wij een jongen van 24 jaar ontmoet, die wat geld probeerde te verdienen met houtsnijwerken. Op onze vraag wat hij in de toekomst zou willen vertelde hij dat hij Engels wilde leren, iets van een andere land wilde zien en daarna een gezin stichten met drie kinderen en een eigen compound.

In The Gambia is nagenoeg geen openbaar vervoer. Omdat de mensen toch van A naar B moeten, wordt het openbaar vervoer door de bevolking zelf verzorgd.

Deze vrouw is binnen 4 uur na het spreekuur geopereerd.

Op 15 augustus 2007 heeft Dr Omar Sey, oogarts en directeur van het Farrafenni ziekenhuis, in samenwerking met zijn collega Dr. Lamin Sanyang en de stichting, een spreekuur gehouden in het dorp Kanuma. In totaal zijn er 48 personen onderzocht op oogafwijkingen. ( 31 vrouwen, 11 mannen en 6 kinderen).

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.