Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Steun ons

Wil jij deel uitmaken van onze Club van 150?

Onze eerste prioriteit is om de continuiteit van Hand to Hand Kairaba school te waarborgen en goede scholing voor de 150 kinderen. Daarom zijn we op zoek naar 150 structurele donateurs voor deze school voor de allerarmste in Gambia.  De jaarlijkse kosten voor de hele school bedragen € 22.500 dit o.a. voor de aanschaf van uniformen, lesmateriaal, schriften en pennen, onderhoud van toiletten, borehole, klaslokalen en speeltuin en natuurlijk  voor het salaris van de leraren. 

Werk met ons mee aan betere toekomst voor deze kinderen en doneer!  Zonder goed onderwijs is de kans op een goede toekomst voor hen vrijwel nihil.  Draagt u dit goede doel een warm hart toe? Neem contact met ons op of kies een donatie die bij u past!

Doneer

ik doneer :
o  Een bedrag  van €  …………
o  Een schooluniform € 10,00       
o  Een rugtas en benodigde schoolspullen € 25,00
o  Een schoolsemester € 50,00  of 4,50 per maand
o  Een schooljaar  € 150,00 of €  12,50 per maand

ik adopteer :
Een klaslokaal met uw naam of logo van uw bedrijf €  2.500,00  per jaar.

Maak  uw (maandelijkse) donatie over naar onze bankrekening bij de rabobank NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres en wij zorgen ervoor dat het volledige bedrag terecht komt bij deze kinderen.

Wij zorgen dat alle middelen terecht komen bij diegene die het zo hard nodig hebben! Hand to Hand! Ook kunt u desgewenst dit project in Gambia bezoeken.
Voor meer informatie, vragen of ideeën, bel ons of stuur een bericht naar info@stichtinghandtohand.nl

 

 

Misschien, zijn er scholen of verenigingen die samen met ons een actiedag of sponsorloop willen organiseren of, heeft u zelf een leuk idee voor sponsorwerving, laat het ons weten! Wilde Ganzen ondersteunt uw actie voor de stichting Hand to Hand.

Of mogelijk zijn er bedrijven die ons willen sponsoren of moeten zij hun gereedschappen, machines of computers vernieuwen. Als deze nog goed zijn dan kunnen wij ze wel gebruiken! 

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 01375.47.307 onder vermelding van uw naam en (email) adres.

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.