Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Steun ons

Wil jij deel uitmaken van onze Club van 150?

Onze eerste prioriteit is om de continuiteit van Hand to Hand Kariraba school te waarborgen en goede scholing voor de 150 kinderen. De jaarlijkse kosten voor de hele school bedragen € 22.500 dit o.a. voor de aanschaf van uniformen, lesmateriaal, schriften en pennen, onderhoud van toiletten, borehole, klaslokalen en speeltuin en natuurlijk  voor het salaris van de leraren. Dit is € 150 per kind per jaar oftewel  €12,50 per kind  maand.

Daarom zijn we op zoek naar 150 structurele donateurs voor deze school voor de allerarmste in Gambia. Wanneer wij 150 donateurs hebben die bereid zijn 12,50 per maand te doneren is de continuïteit van onze school gewaarborgd.

Wil jij deel uitmaken van onze Club van 150 én meewerken aan een betere toekomst voor deze kinderen?
Maak dan een (maandelijkse) donatie over naar onze bankrekening bij de rabobank NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres en wij zorgen ervoor dat het volledige bedrag terecht komt bij deze kinderen.

Wij zorgen dat alle middelen terecht komen bij diegene die het zo hard nodig hebben! Hand to Hand! 
Voor meer informatie, vragen of ideeën, bel ons of stuur een bericht!  

Misschien, zijn er scholen of verenigingen die samen met ons een actiedag of sponsorloop willen organiseren of, heeft u zelf een leuk idee voor sponsorwerving, laat het ons weten! Wilde Ganzen ondersteunt uw actie voor de stichting Hand to Hand.

Of mogelijk zijn er bedrijven die ons willen sponsoren of moeten zij hun gereedschappen, machines of computers vernieuwen. Als deze nog goed zijn dan kunnen wij ze wel gebruiken! En.... alle jongeren in Nederland opgelet! Wij dagen jullie uit om je kennis in Gambia in de praktijk te brengen. Interesse? Neem dan contact met ons op. 

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 01375.47.307 onder vermelding van uw naam en (email) adres.

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.