Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Steun ons

 

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 01375.47.307 onder vermelding van uw naam en (email) adres.

Wij zorgen dat alle middelen terecht komen bij diegene die het zo hard nodig hebben! Hand to Hand! 
Voor meer informatie, vragen of ideeën, bel ons of stuur een bericht!  

Misschien, zijn er scholen of verenigingen die samen met ons een actiedag of sponsorloop willen organiseren of, heeft u zelf een leuk idee voor sponsorwerving, laat het ons weten! Wilde Ganzen ondersteunt uw actie voor de stichting Hand to Hand.

Of mogelijk zijn er bedrijven die ons willen sponsoren of moeten zij hun gereedschappen, machines of computers vernieuwen. Als deze nog goed zijn dan kunnen wij ze wel gebruiken! En.... alle jongeren in Nederland opgelet! Wij dagen jullie uit om je kennis in Gambia in de praktijk te brengen. Interesse? Neem dan contact met ons op. 

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.