Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Incidentele hulp

Deze vrouw is binnen 4 uur na het spreekuur geopereerd.

Op 15 augustus 2007 heeft Dr Omar Sey, oogarts en directeur van het Farrafenni ziekenhuis, in samenwerking met zijn collega Dr. Lamin Sanyang en de stichting, een spreekuur gehouden in het dorp Kanuma. In totaal zijn er 48 personen onderzocht op oogafwijkingen. ( 31 vrouwen, 11 mannen en 6 kinderen). De eerste diagnose was: 19 personen met ernstige staar, 1 persoon met een urgent oogprobleem, 2 blinden, 6 personen hadden een bril nodig en bij de overige 20 personen zijn geen oogafwijkingen geconstateerd.

Sightsavers

De persoon met het urgente oogprobleem is binnen 4 uur, na constatering, geopereerd. De 19 personen met staar problemen zijn binnen één week, in het ziekenhuis onderzocht. Indien hun gezondheid het toeliet zijn zij diezelfde dag nog geopereerd. Na een ziekenhuisverblijf van één of twee dagen zijn zij weer naar "helder"ziende naar huis gekeerd. Totale kosten € 500 voor lenzen, medicijnen en ziekenhuisverblijf voor 20 personen. Zowel het spreekuur als de operaties en de nazorg zijn kosteloos door Dr.Omar Sey en Dr. Lamin Sanyang uitgevoerd. Onze hartelijk dank aan deze geweldige mannen.

Schoolgeld voor kinderen en studenten

Jaarlijks wordt het schoolgeld cq collegegeld voor +/- 12 jongeren betaald. Op Het betreft hier het schoolgeld van enkele weeskinderen, jongeren en studenten welke zonder hulp van de stichting hun studie zouden moeten afbreken.

Incidentele hulp aan een invalide

Mbakeh, een invalide jongen van 25 jaar heeft een nieuwe rolstoel gekregen. Op zijn 15e heeft hij polio gekregen waardoor hij gedeeltelijk verlamd is geworden. Omdat zijn ouders op het platteland wonen en hij daar geen kansen heeft is hij naar de “stad” verhuist. Hij moet nu voor zichzelf zorgen. Zijn rolstoel was echt een wrak waardoor hij zijn handen en armen open haalden. Nu is hij de trotse bezitter van een nieuwe rolstoel.

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.