Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Timmerwerkplaats

Boys voor werkplaats

In december 2007 is de timmerwerkplaats is van start gegaan. Het is een initatief van 4 jongeren welke de vakopleiding "houtbewerking" hebben afgerond. De stichting heeft hen de opdracht verstrekt tot het maken van extra schoolmeubels, voor Hand to Hand Kairabaschool in Yuna. De werkplaats is welliswaar klein van opzet maar het doet nu ook dienst als een zgn. opleidings-centrum voor jonge jongens, welke nog nooit naar school zijn geweest. Het is een genot om te zien hoe zij met ziel en zaligheid het e.e.a. tot stand brengen. De stichting ondersteunt dit inititatief van harte en heeft hen o.a. voorzien van de benodigde gereedschappen.

Timmerwerkplaats

Op dit moment zijn wij in Gambia telkens op zoek naar andere de mogelijkheden om kleine bedrijfjes op te zetten.

Wilt u ons helpen met het opzetten van deze bedrijfjes voor deze jongeren zodat zij hiermee een kans hebben op een waardige toekomst? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op of en doneer een bedrag aan onze stichting. Uw bijdrage, hoe klein dan ook , is van harte welkom en komt terecht bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.