Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Naaiatelier

Naaiatelier

In februari 2000 hebben wij een jongen van 24 jaar ontmoet, die wat geld probeerde te verdienen met houtsnijwerken. Op onze vraag wat hij in de toekomst zou willen vertelde hij dat hij Engels wilde leren, iets van een andere land wilde zien en daarna een gezin stichten met drie kinderen en een eigen compound. Bij toeval kwamen wij er achter dat hij noch lezen noch schrijven kon en nooit de mogelijkheid heeft gehad om naar school te gaan.

Naaiatelier
Naaiatelier

Probeer dan maar eens voor te stellen hoe de toekomst van zo'n jongen eruit zal zien! Vrijwel geen geld, niet kunnen lezen of schrijven. Hoe kan deze jongen ooit een waardig bestaan opbouwen.

Deze jongen hebben wij structureel geholpen, hij kan nu lezen en schrijven. Aan zijn ouderlijk huis is een naaiatelier gebouwd. Hij en zijn familie ( 18 personen) kunnen nu met het inkomen uit het naaiatelier een waardig bestaan opbouwen. Wij hebben Kay's Nursery school in contact gebracht met het naaiatelier. Het naaiatelier maakt alle schooluniformen voor de scholen welke door de stichting worden ondersteunt te maken. Zo steunt het ene project ook nog eens het ander project.

Het naaiatelier kan nu op zich zelf staan. De stichting zal dit naaiatelier blijven controleren, zal het waar nodig bijsturen en is telkens op zoek naar nieuwe opdrachten zowel in Gambia als in Nederland. Enkele voorbeelden zijn de schooluniformen en jassen voor een carnavalsvereniging uit Best NL.

Het naaiatelier is voor deze familie een goed begin van een beter leven.

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.