Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Hand to Hand Kairaba school in Yuna

Hand to Hand Kairaba School

Yuna is een arm dorp waar de meeste volwassenen analfabeet zijn. De Stichting Hand to Hand heeft daar in overleg met de Alkalo en de dorpsraad een school gebouwd. Deze school was destijds (en is nog steeds) bedoeld voor onderwijs aan kinderen van 3 tot 7 jaar  en volwassenen.  In eerste instantie was het al moeizaam om  de ouders in het dorp te overtuigen dat scholing noodzakelijk was voor een betere toekomst voor hun kinderen. Zij zagen hier de noodzaak niet van in. Zij hadden immers ook geen scholing gehad, waarom zouden hun kinderen dat dan wel nodig hebben!  De kinderen kwamen dan ook maar mondjesmaat naar school.  De leraren zijn toen op huisbezoek gegaan en hebben in de school vele bijeenkomsten en activiteiten voor de ouders  georganiseerd . Dankzij hun onuitputtelijke  inzet is de school niet aleen uitgegroeid tot een van de beste Nursery schools uit de omgeving maar zijn we in 2015 ook nog eens gestart met een primary school. Jaarlijks krijgen er nu rond de 150 kinderen onderwijs en zijn er 6 leraren bij de school betrokken.

Hand to Hand Kairaba (vrede) school is gebouwd in samenwerking met vele sponsors en met Wilde ganzen/NCDO. 

Klas kinderen
Kairaba school in Yuna

De Wilde Ganzen en het NCDO hebben dit project ondersteund door het bedrag van vele acties in Nederland te verdubbelen. 

In 2011 hebben studenten van de schilders^cool uit Den Bosch samen met de studenten van het Skill & Trainingscentre The Young Ones de school opnieuw geschilderd. Op http://www.facebook.com/pages/Stichting-Hand-to-Hand vindt u een fimpje en nog veel meer foto's.

Alle sponsors en vrijwilligers, namens de kinderen, de bevolking van Yuna en de stichting, hartelijk bedankt voor uw bijdrage !

Omdat de stelling van de stichting is "geen scholing, geen toekomst" bouwt en ondersteunt meerdere scholen. Wilt u ook doneren voor de verdere ontwikkeling van de scholen, elk bedrag hoe klein dan ook is van harte welkom en brengt kinderen, jongeren en volwassenen dichter bij goed onderwijs en een waardig bestaan.

Opening kippenfarm 10 mei 2014

Tijdens ons bezoek in maart 2012 hebben de ouders ons uitgenodigd voor een gesprek. Hierin gaven zij te kennen dat zij nu hebben gezien dat scholing een groot verschil uitmaakt voor de ontwikkeling van hun kinderen. Heel graag willen zij nu ook leren lezen en schrijven en de vraag was of wij als stichting hen hierbij wilde helpen.  Wat een geweldige ontwikkeling ! … Natuurlijk wilde wij hen helpen met het vervullen van deze wens! 

 

Om de jaarlijkse kosten hiervoor te kunnen dekken kwamen zij met het idee om op het terrein van de school een kleine kippenfarm te realiseren. Deze is inmiddels gerealiseerd ... een kippenhok van  5 x 6 meter en een buiten verblijf en met 200 kippen.  De schoolconciërge en de schoolleiding hebben hiervoor de nodige training gevolgd en hebben nu voldoende kennis om hier een succes van te maken. Zowel de kippen als de eieren worden in de div. dorpen verkocht en met deze opbrengst worden benodigde schoolmaterialen gekocht en deels de leraren betaald.

2015-2016 Leuk en goed Initiatief??

Omdat de hoofdmeester Muhammed Conteh de kinderen, die van onze school naar de lagere school gaan, bleef volgen kwam hij tot de trieste constatering dat de ontwikkeling van deze kinderen er niet op vooruit maar juist op achteruit ging. Daarom is hij in 2015 op eigen initiatief gestart met de 1e klas van de primary school. In September 2015 is daar de 2e klas aan toegevoegd en het logische gevolg is dat er de komende jaren telkens een klas bij komt. Leuk en goed initiatief natuurlijk, echter de consequentie is wel dat de school uit zijn voegen groeit en dat er lokalen bijgebouwd moeten worden.

Voor de bouw van deze extra klaslokalen is er een bedrag van 8.000 euro nodig en voor de inrichting nog eens een bedrag van 2.000 euro.
Wilt u met ons mee bouwen aan de uitbreiding deze school én aan een betere toekomst voor deze kinderen?  
Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres. 

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.