Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Hand to Hand Kairaba school in Yuna

Hand to Hand Kairaba School

De stelling is "geen scholing, geen toekomst" . Daarom is onze hoogste prioriteit dan ook het waarborgen van de continuïteit van de Hand to Hand Kairaba school en het verzorgen van goed onderwijs voor 150 kinderen. Juist in de kinderjaren wordt de basis gelegd voor een betere toekomst daarom richt dit project zich op motivering en goede scholing voor meisjes en jongens op de nursery en primary school. Immers als zij van jongs af aan naar school gaan, kunnen zij zichzelf beter ontwikkelen en hebben meer kans op een betere toekomst.  

Yuna is een arm dorp waar de meeste volwassenen analfabeet zijn. De Stichting Hand to Hand heeft daar in overleg met de Alkalo en de dorpsraad in 2007 een school gebouwd. Deze school was destijds (en is nog steeds) bedoeld voor onderwijs aan kinderen van 3 tot 7 jaar  en volwassenen.  In eerste instantie was het al moeizaam om  de ouders in het dorp te overtuigen dat scholing noodzakelijk was voor een betere toekomst voor hun kinderen. Zij zagen hier de noodzaak niet van in. Zij hadden immers ook geen scholing gehad, waarom zouden hun kinderen dat dan wel nodig hebben!  De kinderen kwamen dan ook maar mondjesmaat naar school.  De leraren zijn toen op huisbezoek gegaan en hebben in de school vele bijeenkomsten en activiteiten voor de ouders  georganiseerd . Dankzij hun onuitputtelijke  inzet is de school niet aleen uitgegroeid tot een van de beste Nursery schools uit de omgeving maar zijn we in 2015 ook nog eens gestart met een primary school. Jaarlijks krijgen er nu rond de 150 kinderen onderwijs.

Hand to Hand Kairaba (vrede) school is gebouwd in samenwerking met vele sponsors, Wilde ganzen/NCDO en Amsterdam Dakar Challenge.

Klas kinderen

In 2011 hebben studenten van de schilders^cool uit Den Bosch samen met de studenten van het Skill & Trainingscentre The Young Ones de school opnieuw geschilderd. Op http://www.facebook.com/pages/Stichting-Hand-to-Hand vindt u een fimpje en nog veel meer foto's.

Alle sponsors en vrijwilligers, namens de kinderen, de bevolking van Yuna en de stichting, hartelijk bedankt voor uw bijdrage !

Omdat de stelling van de stichting is "geen scholing, geen toekomst" bouwt en ondersteunt meerdere scholen. Wilt u ook doneren voor de verdere ontwikkeling van de scholen, elk bedrag hoe klein dan ook is van harte welkom en brengt kinderen, jongeren en volwassenen dichter bij goed onderwijs en een waardig bestaan.

Kippenfarm

Tijdens ons bezoek hebben de ouders ons uitgenodigd voor een gesprek. Hierin gaven zij te kennen dat zij nu hebben gezien dat scholing een groot verschil uitmaakt voor de ontwikkeling van hun kinderen. Heel graag willen zij nu ook leren lezen en schrijven en de vraag was of wij als stichting hen hierbij wilde helpen.  Wat een geweldige ontwikkeling ! … Natuurlijk wilde wij hen helpen met het vervullen van deze wens! 

 

Om de jaarlijkse kosten hiervoor te kunnen dekken kwamen zij met het idee om op het terrein van de school een kleine kippenfarm te realiseren. Deze is inmiddels gerealiseerd ... een mooie binnenruimte van  5 x 6 meter en een buiten verblijf voor 200 kippen.  De schoolconciërge en de schoolleiding hebben hiervoor de nodige training gevolgd en voldoende kennis opgedaan om hier een succes van te maken. Zowel de kippen als de eieren zouden worden verkocht en met de opbrengst zouden de benodigde schoolmaterialen worden gekocht en deels de salarissen van de leraren worden betaald.

Vreselijk incident,

Helaas is er in mei 2016 een dodelijk virus uitgebroken waarbij binnen één week alle kippen waren geïnfecteerd en omdat hun toestand zo ernstig was is, in overleg met de veterinaire afdeling van de overheid, besloten om alle kippen te ruimen. Een hele trieste periode voor alle studenten. Zij voelden het verdriet van dit vreselijke incident en mede daarom is besloten niet verder te gaan met dit "kippenproject".  
Dan maar van de nood een deugd maken: het gebouw is inmiddels hergebruikt en omgebouwd tot ruim en luchtig klaslokaal.

Leuk en goed Initiatief??
3 nieuwe klaslokalen 2018 gesponsord door Amsterdam Dakar

Omdat de hoofdmeester Muhammed Conteh de kinderen, die van onze school naar de lagere school gaan, bleef volgen kwam hij tot de trieste constatering dat de ontwikkeling van deze kinderen er niet op vooruit maar juist op achteruit ging. Daarom is hij in 2015 op eigen initiatief gestart met de 1e klas van de primary school. In September 2015 is daar de 2e klas aan toegevoegd en het logische gevolg is dat er de komende jaren telkens een klas bij komt. Leuk en goed initiatief natuurlijk, echter de consequentie is wel dat de school in 2017 uit zijn voegen is gegroeid en dat er lokalen bijgebouwd moesten worden. Dankzij de diverse Amsterdam Dakar teams zijn inmiddels de benodigde klaslokalen gebouwd en in 2018 in gebruik genomen. 

Wil jij deel uitmaken van onze Club van 150?

Nu is het zaak om de continiuteit van de school te waarborgen. De jaarlijkse kosten voor de hele school bedragen € 22.500 dit o.a. voor de aanschaf van uniformen, lesmateriaal, schriften en pennen, onderhoud van toiletten, borehole, klaslokalen en speeltuin en natuurlijk  voor het salaris van de leraren. Dit is €12,50 per kind per maand.

Daarom zijn we op zoek naar 150 structurele donateurs voor deze school voor de allerarmste in Gambia. Wil jij deel uitmaken van onze Club van 150 én meewerken aan een betere toekomst voor deze kinderen? Kijk op  https://www.stichtinghandtohand.nl/steun-ons en kies een donatie die bij u past en maak deze (maandelijkse) donatie over naar onze bankrekening bij de rabobank NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres en wij zorgen ervoor dat het volledige bedrag terecht komt bij deze kinderen. Desgewenst kunt u dit project zelf in Gambia bezoeken.

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.