Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Wil jij deel uitmaken van onze Club van 150?

wo, 12/05/2018 - 15:14 -- Franka Mes
december 2018

Onze hoogste prioriteit is om de contuinitet van de Hand to Hand Kairaba School te waarborgen en goed onderwijs voor de 150 kinderen. De jaarlijkse kosten voor de hele school bedragen € 22.500 dit o.a. voor de aanschaf van uniformen, lesmateriaal, schriften en pennen, onderhoud van toiletten, borehole, klaslokalen en speeltuin en natuurlijk voor het salaris van de leraren. Dit is € 150 per kind per jaar oftewel  € 12,50 per kind maand.

 

Daarom zijn we op zoek naar 150 structurele donateurs voor deze school voor de allerarmste in Gambia. Wanneer wij 150 donateurs hebben die bereid zijn € 12,50 per maand te doneren is de continuïteit van onze school gewaarborgd en hebben jaarlijks 150 kinderen toegang tot goed onderwijs.

Wil jij deel uitmaken van onze Club van 150 én meewerken aan een betere toekomst voor deze kinderen? Maak dan een (maandelijkse) donatie over naar onze bankrekening bij de rabobank NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres en wij zorgen ervoor dat het volledige bedrag terecht komt bij deze kinderen.

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.