Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Ziekenhuis in Farrafenni en de gezondheidzorg in zijn algemeen.

Gambia transport Farafenni

Farafenni ligt ongeveer in het midden van Gambia. In Farafenni is een ziekenhuis gebouwd dat een verzorgingsgebied van zowat 30.000 mensen omvat. Het gebouw staat er… er is medisch geschoold personeel, maar… het ontbreekt hen zowat aan alle hulpmiddelen die nodig zijn. Er is gebrek aan medische apparatuur, aan lakens, aan medicijnen, aan bedden… kortom, zowat aan alles! Het komt nu nog erg vaak voor dat patiënten niet in dit ziekenhuis behandeld kunnen worden, omdat hiervoor de noodzakelijke apparatuur ontbreekt. Men is dan aangewezen op het ziekenhuis in Banjul, ruim 90 kilometer verderop.

Mocht u denken dat die afstand wel te doen is, dan is het toch belangrijk om te weten dat we het dan hebben over ruim 4 uur reizen. Het komt helaas nog regelmatig voor dat mensen deze reis niet overleven. Redenen te over om ons in te zetten voor het ziekenhuis. De stichting helpt dit ziekenhuis aan de benodigde apparatuur, materialen en medicijnen en heeft hiervoor in Nederland een inzamelingsactie opgestart. Er zijn inmiddels twee containers naar The Gambia vervoerd, deze goederen hebben al veel mensen geholpen en/of het leven gered. Het ziekenhuispersoneel wordt telkens geïnstrueerd over het gebruik van de apparatuur en de medicijnen.

bezoek omar klein poelhuis

Bij de bouw van het ziekenhuis is er nauwelijks rekening gehouden met een keuken. Tot voor kort werd er gekookt wordt er op twee houtvuurtjes en dat voor … patiënten. Enkele teams van de Amsterdam-Dakar challenge hebben het ziekenhuis in november 2010 bezocht. Toen zij geconfronteerd werden met de embarmelijke omstandigheden waaronder er voor de patienten werd gekookt hebben zij hun wensen naar de stichting geuit. De wens om met het door hen bijeen gebrachte sponsorgeld een keuken te bouwen. Deze keuken is inmiddels gebouwd en medio 2011 in gebruik genomen

De stichting organiseert in samenwerking met het ziekenhuis voorlichtingsbijeenkomsten over Malaria, Aids, hygiëne en voeding. Er is een bloedtransfusiedienst opgezet en men onderzoekt zwangere vrouwen op bloedarmoede. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken bezoekt men de mensen in dorpen in de weide omgeving. Echter…. u raadt het al… het ontbreekt hen aan zowat alle benodigde middelen.

Genoeg redenen om ons in te blijven zetten voor het ziekenhuis en de gezondheidszorg in zijn algemeen.

Onderstaand een krantenbericht uit de Gambiaanse krant The Daily Observer.
Ronde tafel 8000

Written by Ebrima Jaw Manneh
Monday, 03 October 2005
Foundation Hand-To-Hand, a Dutch-based charitable organisation, on Thursday presented an assortment of drugs and biomedical items worth at least D33.5 million to Farafenni hospital, through the department of state for Health and Social Welfare.
The donated items included X-ray viewers, drugs, three convertible theatre beds, eight sets of computers, drugs, artificial hands and legs, wheel chairs, electronic typewriters, surgical needles, 20 hospital beds, and a host of others.

Speaking at a presentation ceremony at the Central Medical Stores, Gras Mes, co-founder of Foundation Hand-To-Hand, said: “I think the items speak for themselves. We are delighted to do the final handover to the beneficiaries. And I hope, they will be put into good use.” He noted that the foundation has some educational and skill projects in some parts of the country that are aimed at ensuring a healthy living for Gambian people.

Receiving the items, Alhaji Dr Tamsir Mbowe, secretary of state for Health and Social Welfare, expressed gratitude to Foundation Hand-To-Hand for their benevolence. Dr Mbowe affirmed that the donated drugs and biomedical items will help strengthen the health care delivery system in the country. “It will no doubt help improve the health of the people of Farafennie and its catchment areas, and even the country as a whole,” he said.

Ebrima Nyan, a friend of the foundation, said the organisation will not relent in its efforts to contribute to the development of the country.

Omar Maliskamp

De rolstoelen zijn amper gearriveerd en er is al iemand de trotse bezitter van een nieuwe rolstoel. Op de achtergrond een gedeelte van de spullen die zijn afgeleverd voor het ziekenhuis in Farraffenni.

De stichting wordt met dit initiatief onder andere van harte gesteund door Dokter Dollmann, een arts uit Duitsland. Deze heeft in zijn jonge jaren veel ervaring in Afrika op gedaan en heeft op ons verzoek het ziekenhuis bezocht. Telkens als benodigde spullen in The Gambia arriveren zal hij er voor zorgen dat het ziekenhuispersoneel, waar nodig, wordt geïnstrueerd over het gebruik van de apparatuur en de medicijnen.

In augustus 2007 en juli 2009 is Omar Sey, de oogarts en directeur/ manager, van het ziekenhuis in Farafenni voor drie weken in Nederland geweest. Dit op uitnodiging van de stichting. Omar Sey is erg geïnteresseerd in de opzet en management van de Nederlandse gezondheidszorg. Hij heeft diverse ziekenhuizen, gezondheidscentra en verpleegtehuizen bezocht en heeft daar veel bruikbare kennis voor de gezondheidzorg in Gambia opgedaan. Een andere reden van zijn bezoek was het bekend maken van het schrijnende tekort van ziekenhuisapparatuur, hulpmiddelen, uniformen, medicijnen en vervoersmiddelen. In verband met het digitale tijdperk wordt er in Nederland veel (analoge) apparatuur afgedankt. Nou, in Gambia kunnen zij deze apparatuur heel goed gebruiken! Zelfs veel meer dan dat, ook hulp- en onderhoudsmiddelen, schoonmaakapparatuur, keukeninrichting en een vervoermiddel zijn van harte welkom.

Alle artsen, apothekers, therapeuten, opticiens, particulieren, ziekenhuizen en gezondheidscentra, mede namens Omar Sey, hartelijk dank voor de warme en hartelijke ontvangst.

Naast alle materiele hulp is het ziekenhuis in Farafenni ook op zoek naar zelfstandige vrijwilligers, met ervaring in de gezondheidszorg, die voor een korte of langere periode , voor eigen rekening en risico, mee willen werken aan de opbouw van dit ziekenhuis.

Kunt en wilt u bij dragen aan dit ziekenhuis door een schenking in natura of in geld, aarzel dan niet! Neem contact op of doneer een bedrag, hoe klein dan ook, u draagt bij aan een betere wereld en een betere toekomst voor iedereen. Uw donatie wordt goed besteed en komt terecht bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.