Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Vrouwen project in Farafenni

Farafenni ligt ongeveer in het midden van Gambia. Stichting Hand to Hand ondersteunt hier het AFPRC ziekenhuis. Tijdens een bezoek aan het ziekenhuis werden we door het management uitgenodigd voor een kijkje te nemen, in een nabij gelegen dorp, bij een vrouwenproject in de problemen. Eenmaal daar gearriveerd bleek het om een landbouwproject te gaan en de bittere noodzaak voor een deugdelijke omheining om het hen ter beschikking staande gebied. Er liepen wilde zwijnen en koeien te grazen. Duidelijk dus…. woorden waren niet meer nodig "zonder een deugdelijke omheining heeft het immers geen zin om groenten te verbouwen". Deze groep van +/- 30 vrouwen hebben Stichting Hand to Hand in maart 2011 om hulp gevraagd. Maart 2012: Inmiddels is de omheining geplaatst en heeft Stichting Hand to Hand en een deugdelijke watervoorziening geinstalleerd. De vrouwen hebben nu de faciliteiten ter beschikken om groenten te verbouwen en deze op de markt te verkopen ter onderhoud van hun gezin.

Waarom dit project?

Vooral op het platteand hebben de mannen hebben dikwijls meerdere vrouwen en vele kinderen welke zij niet kun onderhouden. De vrouwen moeten hierdoor hard werken voor het levensonderhoud van henzelf en hun kinderen, daarnaast zijn vrouwen de backbone van de samenleving. Door hen de helpende hand te bieden worden zij in staat gesteld om groenten te verbouwen en geld te verdienen. Geld voor eten voor hun gezin en voor de huur, kleding en scholing voor hun kinderen.

Werk met hen mee aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen. Aarzel niet en neem contact met ons op of doneer een bedrag aan onze stichting. Uw bijdrage, hoe klein dan ook , is van harte welkom en komt terecht bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.