Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Vervoersbedrijfje voor jongeren

In The Gambia is nagenoeg geen openbaar vervoer. Omdat de mensen toch van A naar B moeten, wordt het openbaar vervoer door de bevolking zelf verzorgd.

In november 2003 heeft de stichting, als proef, een busje aangeschaft. Dit busje werd beheerd door twee gemotiveerde jongens. Deze proef zou geslaagd zijn, als zij, na aftrek van de kosten voor brandstof, onderhoud en afschrijving, voldoende inkomsten overhouden om een bestaan op te bouwen. Indien deze proef slaagde lag het in de bedoeling om, stap voor stap,een klein vervoersbedrijfje op te zetten voor meerdere kansarme jongeren.

Een kans voor kansarme jongeren.

In The Gambia is nagenoeg geen openbaar vervoer. Omdat de mensen toch van A naar B moeten, wordt het openbaar vervoer door de bevolking zelf verzorgd.

In november 2003 heeft de stichting, als proef, een busje aangeschaft. Dit busje werd beheerd door twee gemotiveerde jongens. Deze proef zou geslaagd zijn, als zij, na aftrek van de kosten voor brandstof, onderhoud en afschrijving, voldoende inkomsten overhouden om een bestaan op te bouwen. Indien deze proef slaagde lag het in de bedoeling om, stap voor stap,een klein vervoersbedrijfje op te zetten voor meerdere kansarme jongeren.

Helaas na 2 jaar is gebleken dat het opzetten van een vervoersbedrijf niet haalbaar was. Dit o.a. door onderlinge jalouzie, de slechte infrastrucuur en prijsstijgingen. De kosten voor brandstof en onderhoud van de bus is te hoog gebleken om ook nog voldoende inkomsten voor deze jongeren over te houden. De stichting heeft de bus helaas moeten verkopen. Het opzetten van een vervoersbedrijfje voor meerdere jongeren is vooralsnog niet levensvatbaar gebleken.

Op dit moment zijn wij in Gambia telkens op zoek naar andere de mogelijkheden om kleine bedrijfjes op te zetten.

Wilt u ons helpen met het opzetten van deze bedrijfjes voor deze jongeren zodat zij hiermee een kans hebben op een waardige toekomst? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op of en doneer een bedrag aan onze stichting. Uw bijdrage, hoe klein dan ook , is van harte welkom en komt terecht bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.