Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

KCAC Kanuma Cultural & Art Centre

KCAC Kanuma Batik

Aan de noordzijde van de Gambia rivier in het plaatsje Kanuma, heeft de stichting in samenwerking met een een groep jongeren een Cultural Art centre opgezet. Het centrum heeft als doel om de traditionele Gambiaanse Kunst en Cultuur voort te laten leven voor zowel de Gambiaan als voor de toerist. Naast “dagbezoek” wil men de toerist ook de mogelijkheid bieden om te overnachten en deel te nemen aan de diverse workshops. Tijdens deze workshops krijgt men de gelegenheid om zelf te koken, muziek, kunstwerken en kleding te maken volgens de eeuwen oude tradities en technieken. Toen de stichting met deze jongeren in aanraking kwam was er geen geld voor de juiste materialen en werd er druk gebouwd en gewerkt met de materialen die de natuur hen gaf. Maar er was meer nodig dan alleen dit initiatief en het enorme enthousiasme en inzet waarmee deze jongeren aan het werk waren.

Onderdeel van dit project is een tuinbouwproject en een school voor jong en oud. (Zie project: Hand to Hand nursery school en skill center Kanuma)

Wat is inmiddels gerealiseerd!
 Gambia maart 2005123 kanuma landbouw

Dankzij de hulp van de stichting is hiervoor een stuk land verkregen en ommuurd. Dit bleek een enorme klus te zijn. De muur was nodig omdat beesten de bestaande natuurlijke omheining omver liepen en alles vernielden en opvraten wat ze op hun pad tegenkwamen. De muur bleek een project op zich! De lengte van de muur behelst bijna een kilometer en deze moet ook nog een bepaalde hoogte hebben om daadwerkelijk een goede bescherming te kunnen bieden. Iedere steen wordt met de hand gemaakt en vervolgens in de zon gedroogd voordat ze verwerkt kan worden. Een zeer arbeidsintensieve en tijdrovende klus!

Ook zijn er door de stichting waterputten, een borehole met watertank aangelegd en zijn er fruitbomen, planten en zaaigoed aangeschaft. Het project is in ontwikkeling maar maakt nu al een onderdeel uit van de voedsel-voorziening voor het dorp Kanuma. Vele vrouwen hebben er nu een groentetuin. Zij gebruiken de oogst voor hun gezin en voor de verkoop. Naar draagkracht staan zij een gedeelte van de opbrengsten af aan het Art Centre.

Alle faciliteiten zijn aanwezig om van dit project een succes te maken, dit ligt nu in de handen van de plaatselijk bevolking. In november 2009 is dan ook de beslissing genomen dat de stichting een 'stapje terug' doet. Met de opbrengsten van de verkoop van kunst en eerder genoemde activiteiten wordt het center verder uitgebouwd. Ook wordt door het center de school onderhouden en voorzien van de benodigde lesmaterialen.

Omdat één van de stellingen van Stichting Hand to Hand is “geen scholing, geen toekomst” is er ook hier voor de plaatselijke bevolking de mogelijkheid gecreëerd om te leren lezen, schrijven, en rekenen. Ook kan men zich hier oude ambachten meester maken én een vak leren.

Werk met ons mee aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen. Aarzel niet en draag ook een steentje bij aan de diverse ontwikkelingsprojecten van Stichting Hand to Hand. Doneer een bedrag, hoe klein dan ook, het brengt de mensen in Gambia dichter bij een betere toekomst! Uw donatie wordt goed besteed en komt voor 100% terecht bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.