Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Kay's nursery school Sanschaba

Kay's nursery school Sanschaba

Stichting Hand to Hand heeft Kay's Nursery school in Sanschaba ondersteund. De scholen in Gambia zijn nauwelijks te vergelijken met scholen in Nederland.

Kay's nursery school Sanschaba

De school was gevestigd in een gehuurd woonhuisje dat bestond uit twee kleine kamertjes. Geen ramen, geen elektriciteit, geen stromend water. Geen toilet maar een gat in de grond. Geen bureautjes, maar met z'n allen naast elkaar op een bankje. Geen schoolboeken en -schriften maar een schoolbord en losse blaadjes. Geen speelplaats met speeltoestellen, geen speelgoed.

Klaslokaal

Omdat voor de kinderen uit arme gezinnen geen schoolgeld werd gevraagd was er dikwijls geen loon voor de onderwijzers of kon de huur van het schooltje niet worden betaald. In de beginperiode zaten er 40 kinderen op school. . Er is door de stichting een nieuw lokaal en toiletten bijgebouwd. De stichting heeft gezorgd voor betaling van de lonen voor de onderwijzers en de kosten voor het in stand houden van dit schooltje. Daarnaast heeft de stichting gezorgd voor meubilair, boeken, schriften, potlodenEHBO spullen, nieuwe schooluniformen, sportmogelijkheden en shirts voor een voetbalteam.....! In september 2008 telde de school meer dan 100 leerlingen. Medio 2008 heeft Stichting Hand to Hand deze school overgedragen aan een plaatselijke organisatie.

Ongeveer 65% van de bevolking is analfabeet.
Kinderen

Het is belangrijk dat jongeren en volwassenen leren lezen, schrijven en rekenen. De animo onder deze bevolkingsgroep is groot maar mogelijkheden zijn er momenteel niet. De stichting heeft in Yuna en Kanuma scholen gebouwd welke ook toegangelijk zijn voor jongeren en volwassenen. Hierdoor hebben zij nu de mogelijkheidheid om te werken aan hun toekomt. Lezen, schrijven, rekenen en een vak leren, dè basis voor een betere toekomst.

Geen scholing, geen toekomst

Help ons mee kinderen, jongeren én volwassenen een waardig bestaan op te laten opbouwen. Doneer een bedrag, hoe klein dan ook, het brengt deze mensen dichter bij een betere toekomst!

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.