Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Het skill en trainingscentre "The Young Ones" in Farato.... werderom een project voor kansarme jongeren

Wat hulpverlening betreft leert de ervaring dat kansarme jongeren tussen 14 en 24 jaar veelal tussen wal en het schip vallen. Vele jongeren in Gambia zijn analfabeet en hebben niet de kans gehad om naar school te gaan. De kleren die ze aan hebben is dikwijls het enige wat ze hebben. Probeer dan maar eens voor te stellen hoe de toekomst van deze jongeren eruit zal zien! Vrijwel geen geld, niet kunnen lezen of schrijven. Hoe kunnen zij ooit een waardig bestaan opbouwen? De wil en de drive om iets van hun toekomst te maken is bij veel jongeren zeker aanwezig, alleen het ontbreekt hen aan echt alle benodigde middelen. Daarom zet Stichting Hand to Hand zich al geruime tijd in voor kansarme jongeren. Dit met als motto "werken aan je eigen toekomst".

Jongeren werken aan hun eigen toekomst.

In december 2009 is er een project voor kansarme jongeren opgestart. Het betreft hier het skill en trainingscentre "the Young ones" . 

Afdeling houtbewerking / meubelmakerij
Houtwerkplaats

Het terrein met enkele gebouwtjes is ter beschikking gesteld door de plaatselijke bevolking.De Stichting heeft deze gebouwtjes gerenoveerd, verbouwd en in gebruik genomen voor de afdeling houtbewerking/ meubelmakerij.

De Stichting is meer dan een jaar, zowel in Nederland als in The Gambia, op zoek geweest naar degelijke houtbewerkingsmachines welke geschikt moesten zijn voor de uitbreiding van afdeling houtbewerking/ meubelmakerij .
Tijdens een verblijf in Gambia hebben zij op de valreep 7 tweedehandse professionele houtbewerkingsmachines aangekocht. Wat hier zo bijzonder aan is dat zij er bij toeval achter kwamen dat er ergens diep in het land houtbewerkingsmachines te koop stonden. Zij zijn er toen naar toegereden en ja hoor, daar stonden ze onder het stof, exact de machines die het skill center nodig had! Echte ouderwetse Nederlandse industriële houtbewerkingsmachines! Is dit nog toeval???   De studenten hebben de machines, onder supervisie van onze voorzitter Gras Mes, opgeknapt, geïnstalleerd en in gebruik genomen.

 

Afdeling Kleermakerij / naaiatelier

Enkele gebouwtjes zijn in gebruik genomen voor het naaiatelier. De machines zijn aangekocht en ook deze afdeling is van start gegaan. In 2013 is er een showroom bijgebouwd ".

 

Afdeling Autotechniek

Deze afdeling is in 2014 kleinschalig van start gegaan.  Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vele gereedschappen die door de diverse teams van Amsterdam-Dakar zijn achtergelaten..

Afdeling metaalbewerking
dakspanten
dakbedekking
deuren en poorten

Dankzij de diverse teams van de Amsterdam-Dakar Challenge is er in maart 2015 gestart met de bouw van deze afdeling en is in november 2015 officieel in gebruik genomen. .Zodat nog meer jongeren kunnen werken aan hun eigen toekomst

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.