Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Organisatie

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001, waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

Het bestuur bestaat uit vijf personen:
Voorzitter Gras Mes  
Penningmeester Franka Mes-Salfischberger  www.re-frames.nu  

Secretaris

Bestuurslid

Roulerend tussen bestuursleden

Dennis Overbeek 

  
Bestuurslid Willy Brands  
Bestuurslid Rob de Winter  

Regelmatig bezoeken één of meerdere bestuursleden de projecten ter controle van de algemene gang van zaken en om de ontwikkelingen waar nodig bij te sturen. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben eventueel wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Missie

De Stichting Hand to Hand is op 28 december 2001 opgericht door Gras en Franka Mes met als doelstelling : het realiseren en in stand houden van diverse projecten ter bevordering van het menselijk welzijn in Gambia, alles in de ruimste zin des woords.

Initiatief

Dit initiatief is ontstaan na enkele vakanties in dit Afrikaanse land. Hier zijn wij in aanraking gekomen met de wijze waarop de Gambiaan woont en werkt. Ondanks de schamele leefomstandigheden heeft de gemiddelde Gambiaan een duidelijk beeld voor ogen hoe de toekomst van zijn land en die van hemzelf er uit zal gaan zien. Helaas, de mensen zijn er dikwijls zo arm dat het beetje geld wat men verdient op gaat aan de eerste levensbehoeften zoals rijst, olie, en zeep. Geld voor goede huisvesting, kleding, en scholing is er niet. (ongeveer 65% van de bevolking is analfabeet)

Plotseling zijn het geen televisiebeelden meer! Omdat onderwijs de basis is voor een betere toekomst ondersteunt Stichting Hand to Hand scholen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast worden er projecten (voor en door de plaatselijke bevolking) opgestart en gefinancierd. Alle deze projecten zijn gericht op structurele hulp zodat men binnen een redelijke termijn in eigen levensonderhoud kan voorzien en enigszins een waardig bestaan kan opbouwen. De stichting ondersteunt tevens het AFPRC General Hospital – Farafenni en zet zich in ter verbetering van de algemene gezondheidzorg in The Gambia. Ook geeft de Stichting Hand to Hand soms incidentele hulp zoals rijst, kleding, rolstoelen, medicijnen en wordt voor de kansarme onder hen, het schoolgeld voor (vak) onderwijs betaald. Werk mee aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.