Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Over ons

De stichting is op 28 december 2001 opgericht door Gras en Franka Mes met als doelstelling: Het realiseren en in stand houden van diverse projecten ter bevordering van het menselijk welzijn in Gambia, West Afrika, alles in de ruimste zin des woords. Deze website laat u de verschillende projecten zien die door de stichting in de loop der jaren zijn opgezet in The Gambia. Gedurende het jaar organiseren vrienden van de stichting, activiteiten voor deze projecten. Graag ontmoeten wij u op een van deze activiteiten.

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.