Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Ambulance boot

za, 05/10/2014 - 00:00 -- Franka Mes

Het doel van dit project is minder sterfgevallen en complicaties door een snelle evacuatie van patiënten uit de noordelijke oever naar het ziekenhuis in Banjul. Momenteel is men hiervoor afhankelijk van de Ferry’s welke dikwijls wegens storingen uit de vaart zijn en/of grote vertraging hebben.

Dit project bestaat uit het vervaardigen van twee ambulance boten welke zullen worden ingezet voor de evacuatie van patiënten uit de noordelijke kant van het land (Barra) via de Gambia rivier  naar  het ziekenhuis in Banjul. De rivier de Gambia doorsnijdt het land en er zijn maar weinig mogelijkheden om de rivier over te steken. Momenteel is men hiervoor afhankelijk van de Ferry’s welke van 7.00 tot 19.00 uur operationeel en  dikwijls wegens storingen uit de vaart zijn en/of grote vertraging hebben, waardoor onnodig veel sterfgevallen of complicaties ontstaan.

De oplossing voor dit probleem is dat een goed uitgeruste ambulanceboot gestationeerd is op het oversteekpunt van Barra - Banjul. Dit in samenwerking met de huidige brand- en ambulancediensten, zij brengen de patiënt van eerste hulpposten naar de ambulanceboot. Deze boot zal 24 uur worden ingezet zodat er ook gedurende de dag patiënten kunnen worden vervoerd wanneer de veerboot is vertraagd.

Het doel van dit project is minder sterfgevallen en complicaties door een snelle evacuatie van patiënten uit de noordelijke oever naar het ziekenhuis in Banjul en  zal worden  beheerd door het ministerie van gezondheid & sociale zaken via de regionale Health Team in North Bank West Region. Dit project is belangrijk voor de gehele bevolking in het noordelijke deel van het land

Dit project is opgedeeld is twee fases:
Fase 1: Bouw van de eerste ambulanceboot in Nederland en deze zal per container naar Gambia worden verscheept. De kosten voor deze fase zijn begroot op€ 24.750 waarvan reeds beschikbaar gesteld € 9.000  rest nog een bedrag van €  15.750
Fase 2: Bouw van de tweede ambulanceboot in Gambia door het Skill & Trainingscenter de Young ones, dit onder begeleiding door deskundige vrijwilligers uit Nederland. Deze kosten zijn begroot op € 16.750 waarvan reeds beschikbaar gesteld € 7.500 rest nog een bedrag van €  9.250

Wilt u dit project ondersteunen maak dan een donatie over naar  naar bankrekening NL49 RABO 01375.47.307 t.n.v. stichting Hand to Hand onder vermelding "ambulance boot" en uw naam, e-mailadres.

Planning september 2015 tot november 2016

 

 

Tags: 

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.