Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Activiteiten

Amsterdam Dakar Challenge is een 'once in a lifetime' avontuur . Op donderdag 12 maart organiseren wij  samen met de organisatie van Amsterdam Dakar challenge een informele meeting bij automobielbedrijf “de Kantsingel “ aan de kantsingel in Oss .

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.